4436/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4436/UBND-NN
Thực hiện Quyết định số 3871/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT100844838-4-20211617595069052tungct06.04.2021_11h21p13_tungct_06-04-2021-16-07-28_signed.pdf
 Trở về trang trước