12635/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
12635/UBND-KTTC
Giao triển khai Công văn của Bộ Tài chính về việc đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử về tài sản công
Ngày ban hành 11/10/2018
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12635_signed.pdf
 Trở về trang trước