34/KH-UBND
Chi tiết văn bản
34/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 17/02/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT762803096-2-20211612751380009_tungdt_15-02-2021-16-44-44_signed.pdf
 Trở về trang trước