795/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
795/QĐ-UBND
Cho phép thực hiện dự án Cụm công nghiệp Xuân Hòa, huyện Như Xuân và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Như Xuân
Ngày ban hành 12/03/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT188370096-3-20211615444597178_giangld_12-03-2021-09-01-41_signed.pdf
 Trở về trang trước