73/2007/NQ-HĐND73
Chi tiết văn bản
73/2007/NQ-HĐND
Về việc thông qua kết quả rà soát 3 loại rừng tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015
Ngày ban hành 25/07/2007
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm nq73.doc
 Trở về trang trước