95/KH-UBND
Chi tiết văn bản
95/KH-UBND
Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020
Ngày ban hành 12/04/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh95_signed.PDF
 Trở về trang trước