10837/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
10837/UBND-KTTC
Giao tham mưu việc bàn giao, tiếp nhận và quyết toán các hạng mục công trình thuộc dự án Tái định cư phục vụ di dân đường 513-Khu kinh tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT527065374-7-20211627015436391_(chiennv)(25.07.2021_09h41p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước