245/HD-BCĐ
Chi tiết văn bản
245/HD-BCĐ
Hướng dẫn lựa chọn, bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020
Ngày ban hành 17/11/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Hướng dẫn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT32793963-11-20201605498878584dinhquanghung16.11.2020_15h17p42_quyenpd_16-11-2020-15-42-57_signed.pdf
 Trở về trang trước