3927/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3927/QĐ-UBND
Cho phép Công ty TNHH May Tùng Phương chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy may Quảng Trạch tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 07/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT136136838-10-20211633494442317_(giangld)(07.10.2021_09h35p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước