606/UBND-CN
Chi tiết văn bản
606/UBND-CN
Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT575292270-1-20211610437171721trangnt12.01.2021_22h52p54_liemmx_13-01-2021-08-26-41_signed.pdf
 Trở về trang trước