4490/UBND-CN
Chi tiết văn bản
4490/UBND-CN
V/v giao tham mưu giải quyết đề nghị điều chỉnh dự án Cụm công nghiệp Tư Sy, huyện Nga Sơn.
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT180239982-4-20241712032348448_hieulv_02-04-2024-14-58-00_signed.pdf
 Trở về trang trước