625/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
625/UBND-THKH
Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT907312625-1-20211610423716513_tungct_12-01-2021-22-38-01_signed.pdf
 Trở về trang trước