4299/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4299/QĐ-UBND
Cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT602094595-10-20201601747718665_quyennd_11-10-2020-11-52-02_signed.pdf
 Trở về trang trước