2763/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2763/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350 ÷ K39+550) phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2763_signed.pdf
 Trở về trang trước