6722/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
6722/UBND-THKH
Giao báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT976196568-5-20241715732415743_(hoangmc)(15.05.2024_08h02p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước