13601/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13601/UBND-CN
Giao tham mưu đấu nối cửa hàng xăng dầu Hương Lâm vào đường tỉnh lộ 518 xã Yên Lâm, huyện Yên Định
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c13601.signed.pdf
 Trở về trang trước