269/KH-UBND
Chi tiết văn bản
269/KH-UBND
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh năm 2021
Ngày ban hành 21/12/2020
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT940341465-12-20201608225643827_giangld_21-12-2020-06-34-51_signed.pdf
 Trở về trang trước