8745/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8745/UBND-CN
Không chấp thuận bổ sung mỏ đất san lấp tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn vào Quy hoạch khoáng sản hoặc phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/07/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8745_signed.pdf
 Trở về trang trước