924/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
924/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Rosviet Như Xuân chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân để thực hiện dự án Nhà máy may xuất khẩu.
Ngày ban hành 21/03/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT891283321-3-20231679280597194_(giangld)(20.03.2023_18h09p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước