4363/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
4363/UBND-KSTTHCNC
Về thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT693296772-3-20241711697062721hieulv29.03.2024_17h41p58_hieulv_30-03-2024-20-56-16_signed.pdf
 Trở về trang trước