495/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
495/UBND-CNTT
Phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 13/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c495.signed.pdf
 Trở về trang trước