8470/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8470/UBND-THKH
Đầu tư dự án Khu cảng cạn và Kho ngoại quan Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 29/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT154569948-6-20201593056762207_(thinhnd)(26.06.2020_16h36p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước