603/GM-UBND
Chi tiết văn bản
603/GM-UBND
Giấy mời họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó với bão số 7 vào 16h ngày 08/10/2021
Ngày ban hành 08/10/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy mời họp
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT959115215-10-20211633669897623_(tungct)(08.10.2021_12h13p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước