104/GP-UBND
Chi tiết văn bản
104/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế đối với Hộ kinh doanh cá thể Trần Văn Công
Ngày ban hành 05/07/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT197449195-7-20211625126988594_(giangld)(02.07.2021_18h08p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước