635/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
635/QĐ-UBND
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên YTA chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc để thực hiện dự án Nhà máy may Thành Lộc.
Ngày ban hành 05/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT22462266-2-20241707047983587_(giangld)(05.02.2024_10h48p58)_signed.pdf
 Trở về trang trước