18630/UBND-CN
Chi tiết văn bản
18630/UBND-CN
Triển khai QĐ số 1963/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT887477357-11-20211637726573209_(trangnt)(25.11.2021_07h36p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước