100/GP-UBND
Chi tiết văn bản
100/GP-UBND
Giấy phép xây dựng tượng đài thuộc dự án Khu di tích lịch sử trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/08/2023
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT990201418-8-20231691730057811thihv11.08.2023_14h16p41_tungdt_11-08-2023-15-16-54_signed.pdf
 Trở về trang trước