746/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
746/QĐ-UBND
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và tạo nguồn đối ứng tại xã Hoằng Phụ để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 2)
Ngày ban hành 19/02/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT397969952-2-20241708053976592hieulv16.02.2024_15h20p24_liemmx_16-02-2024-20-23-50_signed.pdf
 Trở về trang trước