4984/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4984/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Thọ Xuân tại thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT367738535-11-20201605840334809_thinv_20-11-2020-11-22-07_signed.pdf
 Trở về trang trước