14193/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14193/UBND-CN
Giao xem xét, giải quyết đề nghị của Tổng Công ty ĐTXD&TM Anh Phát-CTCP tại Công văn số 291/CV-APT ngày 09/9/2021.
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT284979150-9-20211631504440294_(trangnt)(13.09.2021_15h26p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước