6/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
6/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày ban hành 02/07/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd6_signed.pdf
 Trở về trang trước