148/XN-UBND
Chi tiết văn bản
148/XN-UBND
Bản Xác nhận Khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và Kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình Xử lý cấp bách đê hữu sông Chu đoạn K39+400-K42+277, huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 06/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Bản xác nhận
Tài liệu đính kèm gp148.signed.pdf
 Trở về trang trước