110/GP-UBND
Chi tiết văn bản
110/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Chăn nuôi Tâm Việt (có trụ sở tại thôn 10, xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) được thăm dò nước dưới đất theo Đề án thăm dò nước dưới đất tại xã Bãi Trành, huyện Như Xuân
Ngày ban hành 12/07/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT422224978-7-20211625796727421_(giangld)(10.07.2021_10h38p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước