12/KH-UBND
Chi tiết văn bản
12/KH-UBND
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2019
Ngày ban hành 17/01/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh12_signed.pdf
 Trở về trang trước