1309/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1309/QĐ-UBND
Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền núi gia hạn thời gian sử dụng đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Cửa hàng xăng dầu Cẩm Thành) tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy
Ngày ban hành 20/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT874630263-4-20211618383715429_giangld_20-04-2021-16-28-55_signed.pdf
 Trở về trang trước