187/GP-UBND
Chi tiết văn bản
187/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Chi nhánh CTCP Thương mại Dịch vụ K&C Việt Nam tại Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp187_signed.pdf
 Trở về trang trước