1629/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1629/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị điều chỉnh tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng trụ sở Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1629.signed.pdf
 Trở về trang trước