2601/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2601/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Tổng Công ty xây dựng và Thương mại Hưng Đô – Công ty cổ phần cho Công ty cổ phần Ngọc Tâm Bình thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án Khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát số 05, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT58170652-7-20221658200369750_(giangld)(28.07.2022_14h11p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước