575/UBND-NN
Chi tiết văn bản
575/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị xin chấp thuận chủ trương dự án: Thí điểm trồng cây cách ly và cải tạo môi trường khu vực các bãi rác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường
Ngày ban hành 14/01/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c575.signed.pdf
 Trở về trang trước