1607/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1607/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/05/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT487289526-5-20221652098532786_tuandm_11-05-2022-14-07-57_signed.pdf
 Trở về trang trước