18608/UBND-CN
Chi tiết văn bản
18608/UBND-CN
Giao triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT346944677-11-20211637725740763_(chiennv)(24.11.2021_15h09p26)_signed.pdf
 Trở về trang trước