34/XN-UBND
Chi tiết văn bản
34/XN-UBND
Xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình “Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016 - 2020”
Ngày ban hành 04/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT873002436-1-20211611809600156_giangld_04-02-2021-04-59-39_signed.pdf
 Trở về trang trước