10110/UBND-NC
Chi tiết văn bản
10110/UBND-NC
Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày ban hành 12/12/2013
Người ký Mai Xuân Bình
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10110.PDF
 Trở về trang trước