5307/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5307/UBND-NN
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hàng dự trữ Quốc gia.
Ngày ban hành 17/04/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT156660264-4-20241713234274298_tungct_17-04-2024-08-06-14_signed.pdf
 Trở về trang trước