224/TB-UBND
Chi tiết văn bản
224/TB-UBND
Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2021 của Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/09/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT479023617-9-20211631153759469_tungct_10-09-2021-11-26-54_signed.pdf
 Trở về trang trước