153/KH-UBND
Chi tiết văn bản
153/KH-UBND
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025
Ngày ban hành 20/08/2018
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh153_signed.pdf
 Trở về trang trước