6498/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6498/UBND-CN
Giao tham mưu, giải quyết đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Ngày ban hành 22/05/2020
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT576680176-5-20201590119378613_(kynh)(22.05.2020_14h32p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước