3583/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3583/QĐ-UBND
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Giang Quang, huyện Thiệu Hóa đến năm 2045
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT211896108-9-20211631506556399trangnt13.09.2021_16h55p19_liemmx_13-09-2021-18-05-31_signed.pdf
 Trở về trang trước