8115/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8115/UBND-CN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị về bố trí kinh phí điều chỉnh nút giao, tiến độ giải phóng mặt bằng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 515B Thiệu Lý - Đông Hoàng
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT270958778-6-20211623230692149_(trangnt)(10.06.2021_15h31p00)_signed.pdf
 Trở về trang trước