3174/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3174/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trạm Kiểm lâm Thôn Nủa thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT275465050-9-20221663327199261_giangld_22-09-2022-09-14-24_signed.pdf
 Trở về trang trước